Articles Posted by the Author:


  • ଆଜିର ରାଶିଫଳ

    ଆଜିର ରାଶିଫଳ

    ମେଷ : ଆଜି ରବି ସହ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଷଡାଷ୍ଟକ ସ୍ଥିତି ପ୍ରଭାବରେ ପୂର୍ବଲୋଚନାନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଷ୍ଟପ୍ରଦ ହେବ। କେତୁଙ୍କ..

  • ଆଜିର ରାଶିଫଳ

    ଆଜିର ରାଶିଫଳ

    ମେଷ : ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାନୁଯାୟୀ ଆଜିର କାମଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ। ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ରର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରୋକ୍ଷ ଶତ୍ରୁତା କରୁଥିବା..