ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ  • ଆମ୍ବ ର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ

    ଆମ୍ବ ର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ

    ଆ.ଓ.ରି(ତା୨୮|୫)- ଆମ୍ବ ହେଉଛି ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫଳ ।ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସହ ଓତୋପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଆମ୍ବ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର..