ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
  • ତୁଲସୀ ର ଉପକାରିତା

    ତୁଲସୀ ର ଉପକାରିତା

    ଆଓରି(ତା୨୬|୪)-  ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ତୁଳସୀକୁ ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଦେବୀ ଭାବରେ..