Wed. Feb 19th, 2020

Juice

ଏବେ ଡେଙ୍ଗୁ ,ମାଲେରିଆର ସଂକ୍ରମଣ ଖୁବ୍‌ କ୍ଷୀପ୍ର ଗତିରେ ହେବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଡେଙ୍ଗୁ ସଂକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଶରୀରରେ  ବ୍ଲଡ୍‌ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍‌ ଶୀଘ୍ର ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଏଣୁ...